1rgielabel

Energiek in Vastgoed!

Samen verduurzamen

1Rgielabel biedt diensten aan voor het vaststellen van de energieprestatie van vastgoed, het (energetisch) verduurzamen van vastgoed en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen en utiliteitsgebouwen.

Verder verzorgen wij diverse opleidingen die met het verduurzamen van vastgoed te maken hebben. Denk hierbij onder andere aan: EP-adviseur woningbouw/utiliteit (basismethodiek), EP-adviseur woningbouw/utiliteit (detailmethodiek).

Onze diensten hebben betrekking op diverse stadia en ontwikkelingen op het gebied van vastgoed.  Woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, (bouw)adviesbureau’s, bouwbedrijven, gemeenten en particulieren behoren tot onze opdrachtgevers.

Wij zetten graag onze expertise in om samen met onze partners en opdrachtgevers de 'te bouwen' en 'bebouwde' omgeving te verduurzamen.

Beng omgevingsberekeningen en energielabels

Als een woning of utiliteitspand verkocht of verhuurd wordt, moet je een geldig geregistreerd energielabel hebben. Nieuwbouwprojecten moeten in het vergunningsaanvraagtraject voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG)uit het bouwbesluit. Het beperken van de energiebehoefte, gebruik van hernieuwbare energie en efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen zijn de normen die onderdeel zijn van BENG.

De eisen die aan bestaande bouw en nieuwbouw worden gesteld komen in de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 samen in één norm. 1Rgielabel is BRL 9500 gecertificeerd en verzorgt het opstellen van BENG-berekeningen en energielabels conform deze norm.

Wij verzorgen energielabels voor bestaande woningen en utiliteitsgebouwen, BENG berekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunningen van woningen en utiliteitsgebouwen en de BENG-opleverrapportage (incl.energielabel) bij het opleveren van een woning of utiliteitsgebouw.

 

Energielabel
Bestaande bouw

Woonhuis

Prijs vanaf € 175,-
Energielabel
Bestaande bouw

Utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 425,-
Beng
Omgevingsvergunning

Nieuwbouw woning

Prijs vanaf € 425,-
Beng
Omgevingsvergunning

Nieuwbouw utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 400,-

Testen en metingen

Naast onze expertise op het gebied van energielabels voeren wij testen en metingen uit die alles te maken hebben met een gezond binnenklimaat.

Denk daarbij aan ventilatiedebietmetingen om te controleren of een ventilatiesysteem naar behoren werkt, maar ook ondersteuning naar installatiebedrijven toe door middels de ventilatiedebietmetingen het ventilatiesysteem goed in te regelen. Verder verzorgen wij luchtdichtheidsmetingen/blowerdoortesten om de luchtdoorlatendheid van een gebouw exact te bepalen of een uitgebreide binnenmilieuprofielmeting die de belangrijkste aspecten behandelt die te maken hebben met een comfortabel en gezonde woning.

Er zijn veel zaken die invloed hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu in een woning, luchtverversing, vocht en schimmel, verbrandingsgassen, thermisch comfort in de winter, oververhitting in de zomer, installatiegeluiden, geluidsisolatie en daglichttoetreding hebben allemaal hun invloed. Wij helpen graag mee aan een gezond binnen klimaat!

Luchtdichtheids test
Blowerdoortest

Woonhuis

Prijs vanaf € 495,-
Luchtdichtheids test
Blowerdoortest

Utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 750,-
Binnenmilieu profielmeting
Voor een gezond binnenklimaat

Woonhuis

Prijs vanaf € 250,-
Ventilatie debietmeting
Prestatie ventilatiesysteem

Woonhuis

Prijs vanaf € 123,-
Ventilatie debietmeting
Prestatie ventilatiesysteem

Utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 123,-

NT8800 Energieprestatieadviseur Opleidingen

Wil jij net als wij de 'te bouwen' en 'bebouwde' omgeving verduurzamen, conform de NT8800 norm energielabels kunnen opstellen en verstrekken of BENG-berekeningen voor omgevingsvergunningen of bij oplevering kunnen opstellen? Volg dan één van onze opleidingen tot Energieprestatieadviseur.

We bieden cursussen basismethodiek (bestaande bouw) of detailmethodiek (nieuwbouw) aan voor woningen of utiliteitsbouw. 1Rgielabel werkt in duidelijke modules. Na afronding van een module kun je je middels verdiepingsmodules verder bekwamen.

Na afronden van de cursus en dien je het landelijk examen bij CITO, ’t Examenpark of het Nederlands Exameninstituur met goed gevolg af te leggen om het certificaat Energieprestatieadviseur te ontvangen.

Voor cursisten die geen bouwkundige of installatie technische achtergrond bieden we voorbereidende modules bouwkunde of installatietechniek.

4-6 dagen
CW-1
Basis
Cursus EP-W adviseur Basismethodiek NTA8800

Voor beginnende energieprestatie adviseurs bestaande bouw

6-8 dagen
CW-2
Detail
Cursus EP-W/D adviseur Detailmethodiek NTA8800

Cursus EP-W adviseur Detailmethodiek NTA8800

2 dagen
CW-3
Verdieping
Cursus "Van EP-W/Basis- naar EP-W/Detailadviseur
5-7 dagen
CU-1
Basis
Cursus EP-U adviseur Basismethodiek NTA8800

Cursus EP-U adviseur Basismethodiek NTA8800

8-10 dagen
CU-2
Detail
Cursus EP-U/D adviseur Detailmethodiek NTA8800

Voor beginnende energieprestatie adviseurs utiliteit nieuwbouw

3 dagen
CU-6
Verdieping
Cursus "Van EP-U/Basis- naar EP-U/Detailadviseur

Onze verdiepingsmodules

Ben je al Energieprestatieadviseur en wil jij je certificering uitbreiden? Volg dan één van onze verdiepingsmodules.

1 dagen
CU-3
Verdieping
Cursus "Van EP-W/Basis- naar EP-U/Basisadviseur
3 dagen
CU-4
Verdieping
Cursus "Van EP-W/Basis- naar EP-U/Detailadviseur
2 dagen
CU-5
Verdieping
Cursus "Van EP-W/Detail- naar EP-U/Detailadviseur