1rgielabel

Energieprestatie berekeningen en energielabels

NTA 8800 conform en BRL 9500 gecertificeerd

Als een woning of utiliteitspand verkocht of verhuurd wordt, moet je een geldig geregistreerd energielabel hebben.Nieuwbouwprojecten moeten in het vergunningsaanvraagtraject voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) uit het bouwbesluit. Het beperken van de energiebehoefte, gebruik van hernieuwbare energie en efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen zijn de normen die onderdeel zijn van BENG.

De eisen die aan bestaande bouw en nieuwbouw worden gesteld komen in de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 samen in één norm. 1Rgielabel is BENG BRL9500 gecertificeerd en verzorgt het opstellen van de BENG-berekeningen en energielabels conform deze norm.

Verder verzorgen wij energielabels voor bestaande woningen en utiliteitsgebouwen, BENG-berekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunningen van woningen en utiliteitsgebouwen en de BENG- opleverrapportage (incl. energielabel) bij het de oplevering van een woning of utiliteitsgebouw

Energielabel
Bestaande bouw

Woonhuis

Prijs vanaf € 175,-
Energielabel
Bestaande bouw

Utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 425,-
Beng
Omgevingsvergunning

Nieuwbouw woning

Prijs vanaf € 425,-
Beng
Omgevingsvergunning

Nieuwbouw utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 400,-

Onze overige diensten

Luchtdichtheids test
Blowerdoortest

Woonhuis

Prijs vanaf € 495,-
Luchtdichtheids test
Blowerdoortest

Utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 750,-
Binnenmilieu profielmeting
Voor een gezond binnenklimaat

Woonhuis

Prijs vanaf € 250,-
Ventilatie debietmeting
Prestatie ventilatiesysteem

Woonhuis

Prijs vanaf € 123,-
Ventilatie debietmeting
Prestatie ventilatiesysteem

Utiliteitsgebouw

Prijs vanaf € 123,-