Licentiehouder

1Rgielabel.nl is certificaathouder van het NL-EPBD® procescertificaat volgens de BRL9500.
Wij bieden bedrijven en zelfstandige adviseurs (die zelf gecertificeerd adviseur zijn of die minimaal 1 gecertificeerde adviseur in dienst hebben) de mogelijkheid om woningen en utiliteitsgebouwen af te melden onder onze certificering zodat u geen certificaathouder hoeft te zijn.

Dit biedt u de mogelijkheid om toch als Energieprestatieadviseur werkzaam te zijn zonder dat u de hoge jaarlijkse kosten voor de procescertificering hoeft te betalen. De volgende afmeldingen zijn mogelijk onder onze certificering:

WONINGBOUW

 • BENG-berekening voor aanvragen omgevingsvergunning nieuwbouw woningen/woongebouw
 • BENG-berekening (Energielabel) na oplevering nieuwbouw woningen
 • BENG-2 berekening (Energielabel) voor bestaande woningen

UTILITEITSBOUW

 • BENG-berekening voor aanvragen omgevingsvergunning nieuwbouw utiliteitspand
 • BENG-berekening (Energielabel) na oplevering nieuwbouw utiliteitspand
 • BENG-2 berekening (Energielabel) voor een bestaand utiliteitspand

DE VOORDELEN VOOR U:

 • GEEN hoge kosten voor eigen certificering
 • GEEN risico’s
 • U hoeft GEEN interne audits uit te voeren
 • U kunt uw werkzaamheden uitvoeren onder uw eigen (bedrijfs)naam
 • U krijgt korting op cursussen en de verplichte bijscholing (€ 325,- per jaar) is gratis
 • 2x per jaar gratis kennissessie/informatiemiddag
 • U ontvangt via 1Rgielabel.nl aanvragen binnen uw werkgebied/rayon
 • Mogelijkheid om uw aanvraagrayon binnen 1Rgielabel.nl uit te breiden tegen geringe kosten
 • Mogelijkheid om door 1Rgielabel.nl ingehuurd te worden om opdrachten uit te voeren

VOORLOPIGE TARIEVEN VOOR LICENTIEHOUDERS VANAF 1 JULI 2020

 • Abonnementskosten: € 10,- per maand
 • Afmeldkosten EP-W: € 14,- tot € 20,- per maand
  (afhankelijk van jaarlijkse hoeveelheid afmeldingen)
 • Afmeldkosten EP-U: € 100,- per maand

Bent u nog geen Energieprestatieadviseur EP-W? Klik dan HIER voor onze opleidingen.

Rekenvoorbeeld

Stel: Bedrijf met 2 EP-adviseurs en 250 afmeldingen EP-W en 20 afmeldingen EP-U:

Licentiehouder 1Rgielabel.nl:

 • Abonnement: 2x € 10,- x 12 = € 240,-
 • EP-W: (100x € 20,-) + (150x € 18,-) = € 4.700,-
 • EP-U: 20x € 100,- = € 2.000,-
  totaal: € 6.940,- (excl. btw)

Eigen BRL9500 certificering:

 • Kosten opstellen kwaliteitshandboek W+U: € 2.500,- (eenmalig)
 • Kosten toelatingsonderzoek BRL9500 W+U: € 1.960,- (eenmalig)
  totaal: € 4.460,- (eenmalig)
   
 • Kosten vervolgonderzoek: € 5.000,- (jaarlijks)
 • Kosten updatetraining: € 750,- (jaarlijks)
 • Kosten interne audits + kwaliteitshandboek: € 2.750,- (jaarlijks)
  totaal: € 8.500,- (jaarlijks)

Aan bovenstaand rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. De kosten voor licentiehouder zijn gebaseerd op de huidige tarieven (2019) van 1Rgielabel.nl. De kosten voor eigen BRL9500 certificering is een inschatting van de kosten gebaseerd op de gemiddelde kosten welke door 1Rgielabel.nl afgelopen jaren zijn gemaakt voor de BRL9500 certificering.

Bent u nog geen Energieprestatieadviseur EP-W? Klik dan HIER voor onze opleidingen.