1rgielabel

Opstellen omgevingsvergunning nieuwbouw utiliteitsgebouw

BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

Voor alle nieuwe utiliteitspanden, geldt dat bij een aanvraag omgevingsvergunning en bij oplevering een BENG-berekening aangeleverd moet worden welke voldoet aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) uit het bouwbesluit. Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).


De energieprestatie word op 3 criteria beoordeeld:

BENG 1: energiebehoefte
BENG 2: primair fossiel energiegebruik
BENG 3: aandeel hernieuwbare energie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en oplevering van een nieuw utiliteitspand moeten de BENG-eisen uit het bouwbesluit worden getoetst volgens de NTA8800 methodiek. Het rapport met de berekening dient opgesteld te worden door een bedrijf met een EPBD-procescertificaat dat is afgegeven op basis van de BRL 9500 en dit moet worden gedaan door een gediplomeerd Energieprestatie adviseur. 1Rgielabel.nl beschikt hiertoe over alle vereiste labels en certificaten.

Aanvraagformulier

1. Vul jouw gegevens in
2. Jouw huidige bedrijfsadres
3. Adres van het te keuren bedrijfspand
4. Opmerkingen
5. Verzend aanvraag