Logo
Keurmerk
Contact

De website van EP-adviezen.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van bouwco÷rdinatie Richard de Beer. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŰren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwco÷rdinatie Richard de Beer. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Bouwco÷rdinatie Richard de Beer met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Bouwco÷rdinatie Richard de Beer alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bouwco÷rdinatie Richard de Beer niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Bouwco÷rdinatie Richard de Beer worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bouwco÷rdinatie Richard de Beer uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bouwco÷rdinatie Richard de Beer worden onderhouden wordt afgewezen.

Bouwco÷rdinatie Richard de Beer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer