Logo
Keurmerk
Contact


Organisatie



1Rgielabel.nl is een volledig zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau dat gecertificeerd is voor het afgeven van energielabels en maatwerkadviezen voor woningbouw (BRL 9500-01 en BRL 9500-02).

1Rgielabel.nl heeft een organisatie met een nagenoeg landelijke dekking voor het vervaardigen van energielabels voor woningen. Verspreid over Nederland hebben wij diverse, door onze organisatie opgeleide, adviseurs. Deze zijn licentiehouder van 1Rgielabel.nl en zijn allen gediplomeerd EPA-adviseur.

1Rgielabel.nl heeft 4 rayonmanagers die de kwaliteit van onze adviseurs en de energielabels bewaken. Zij voeren interne kwaliteitscontroles uit op de verstrekte energielabels en tevens fungeren zij als vraagbaak voor onze adviseurs.

Naast energielabels kan 1Rgielabel.nl u ook de volgende diensten aanbieden:

  • Opstellen maatwerkadvies Energieprestatie;
  • Opstellen binnenmilieuprofiel;
  • Berekenen en adviseren Energieprestatie nieuwbouwprojecten (EPC);
  • Thermografisch onderzoek.


Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer