EPC wordt BENG: de gevolgen

Op 1 juli 2020 veranderen de eisen die gesteld worden aan de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Vanaf die datum krijgen we te maken met BENG-eisen en ook de rekenmethode verandert. Verder worden er eisen gesteld aan de adviseurs die de BENG-berekeningen gaan uitvoeren.

Minimaliseren energievraag
De BENG-eisen dwingen architecten en adviseurs om de energievraag van huizen en panden te minimaliseren. Daarnaast dwingen ze om zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken voor verwarmen/koelen, ventilatie en warm water. Hierdoor wordt straks, meer dan de bij de EPC-berekening nu, de “Trias Energetica” gevolgd.

BENG-berekeningen
De berekeningen die aan de nieuwe BENG-eisen ten grondslag liggen, worden volgens de NTA 8800-methode gemaakt. De bepalingsmethode NTA 8800 vervangt de NEN 7120 en hierdoor wijzigt ook rekenmethodiek. De BENG-eisen vallen uiteen in 3 indicatoren:

BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar;
BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar;
BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten;

De eisen per indicator verschillen per soort pand. In onderstaande tabel staan de eisen per indicator afhankelijk van het soort pand.

TABEL BENG-eisen

Soort pand Maximale energiebehoefte
(kWh/m2/jr)
Maximale fossiel energiegebruik
(kWh/m2/jr)
Minimaal percentage
hernieuwbare energie
Woning 55 30 50
Woongebouw 65 50 40
Kantoren 90 40 30
School 190 70 40
Zorg zonder bed 90 50 40
Zorg met bed 350 130 30
Winkel 70 60 30

In de berekening wordt ook gekeken naar de vorm van het gebouw. Zijn er veel buitenmuren, dan zijn de eisen minder streng. De basis in de berekening is de verhouding tussen verliesoppervlakte en vloeroppervlakte. Hoe groter het verliesoppervlakte, des te groter de energiebehoefte en het fossiel energieverbruik mogen zijn. Met deze toevoeging wil de overheid voorkomen dat de energie-eisen tot eenvormigheid van gebouwen leidt.