1rgielabel

Samen met onze partners en opdrachtgevers verduurzamen

Practice what you preach

Samen met onze partners en opdrachtgevers de 'te bouwen' en 'bebouwde' omgeving verduurzamen, dat is waar wij aan bij willen dragen. Daarom passen we onze expertise graag ook op onszelf toe door:

  • een zo energiezuinig mogelijk kantoor met goed binnenmilieu;
  • een zo energiezuinig mogelijk wagenpark wat op dit moment bijna geheel uit elektrische auto’s bestaat;
  • maximale afvalscheiding;
  • digitalisering van onze processen voor zover mogelijk;
  • aandacht voor personen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt bij vacatures;
  • meeloopdagen voor jongeren die weer deel willen gaan nemen aan het arbeidsproces.

We zijn op de goede weg maar moeten nog, zoals velen op weg naar een duurzame maatschappij, stappen maken. Dit willen wij graag samen met onze opdrachtgevers doen.

Energie besparen kost energie

Verduurzamen van de te bouwen/bebouwde omgeving is geen makkelijk proces, oftewel “Energie besparen kost veel energie”. Het is een weg die constant in ontwikkeling is en steeds weer nieuwe kansen en mogelijkheden biedt.

Ook voor onszelf is dit een continu proces waarin wij graag samen optrekken met onze opdrachtgevers. Er is geen weg meer terug, enkel een gezamenlijk weg om te komen tot een duurzame toekomst en dat is nu juist de weg die wij met onze opdrachtgevers en partners willen bewandelen.

Met onze kennis en de kennis van onze partners komen we tot keuzes waarbij de investeringen, de voor-en nadelen van voorzieningen en het comfort van de gebruiker met gezond verstand worden afgewogen.

Samen met eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen pakken we door op de weg van verduurzaming!