EP-W Aanvullend (Basismethodiek)

U bent EPA-W adviseur/-opnemer volgens de methode "Nader Voorschrift 2014" en uw wilt energielabels vervaardigen voor bestaande koop- en huurwoningen.

Vanaf 1 januari 2021 is de methodiek gewijzigd en dient u de het energielabel te berekenen volgens de NTA8800, de zogenaamde BENG-berekening. Deze methodiek geldt voor alle bestaande koop- en (sociale) huurwoningen. Er is dus nog maar één manier om het energielabel (en eventueel daarmee samenhangede huurpunten) te bepalen: volgens de NTA8800. Hierbij voert de EP-W/B adviseur dus een woningopname en BENG-berekening uit.

Om uw vakbekwaamheid als energieprestatieadviseur te behouden en als EP-W/B adviseur en het energielabel te mogen bepalen dienen alle "oude" EPA-W adviseurs/-opnemers een bijscholing te volgen tot EP-W/B adviseur. Tevens dienen zij een examen met betrekking tot de wijzigingen in de methodiek met goed gevolg af te leggen

1Rgielabel.nl verzorgd deze 2-daagse training "EP/W aanvullend voor bestaande EPA-W adviseurs" ter voorbereiding op dit examen.
Inhoud van de cursus:

DAG 1

 • Wijzigen van beleid en regelgeving
 • BENG-indicatoren en TO-juli
 • (Nieuwe) eisen aan het projectdossier
 • De thermische zone, klimatiseringszone en rekenzone bepalen
 • Uitvoeren en behandelen van diverse casussen

DAG 2

 • Nieuwe (opnameaspecten) van de installaties
 • Wijzigingen representativiteit
 • Praktijkopname verwerken tot een schriftelijke rapportage
 • Rapporteren aan de opdrachtgever
 • Uitvoeren en behandelen van diverse casussen
 • Praktijkvoorbeelden

Cursuskosten: €375,- excl. btw / dag (incl. koffie/thee, lunch, versnaperingen en cursusmap)
De kosten voor de examens zijn niet bij de kosten inbegrepen. Het examen kunt u aanvragen bij CITO of 't EXAMENPARK

De cursus wordt op de volgende locaties en data aangeboden:

BEEK EN DONK

 • Er zijn geen cursussen gepland

 

Om deel te kunnen nemen aan deze (aanvullende) training dient u in het persoonsregister van QBIS geregistreerd te staan als EPA-adviseur of EPA-opnemer.

Aanmelden voor de training "EPA-W Aanvullend" voor bestaande EPA-W adviseurs:

Reserveren

Indien u uiteindelijk EPW/D adviseur wilt worden kunt u na deze 2 dagen aansluiten bij dag 4 van de cursus EP-W/D adviseur. Geef dit duidelijk aan bij de opgave voor deze cursus. U kunt eventueel ook de cursus EP-W/B of EPW/D adviseur in zijn geheel volgen als u misschien al enige tijd uit de dagelijkse praktijk als huidig EPA-W adviseur bent.