Logo
Keurmerk
Contact

VoorwaardenBouwcoordinatie Richard de Beer
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de regeling van de verhouding tussen opdrachtgevers en adviserend ingenieur, vastgesteld door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en gedeponeerd ter griffie van de Arrondisimentsrechtbank te ’s-Gravenhage (R.V.O.I.) 2001. Een exemplaar van deze regeling ligt ter inzage op het kantoor van Bouwcoördinatie Richard de Beer. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer