Wat laten we zelf zien

Practice what you preach

1Rgielabel.nl probeert uit te dragen wat men zelf adviseert. Denk hierbij aan:

  • een zo energiezuinig mogelijk kantoor met goed binnenmilieu;
  • een zo energiezuinig mogelijk wagenpark wat op dit moment voor 50% uit elektrische auto’s bestaat;
  • maximale afvalscheiding;
  • digitalisering van onze processen voor zover mogelijk;
  • aandacht voor personen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt bij vacatures;
  • meeloopdagen voor jongeren die weer deel willen gaan nemen aan het arbeidsproces.

We zijn op de goede weg maar moeten nog, zoals velen op weg naar een duurzame maatschappij, stappen maken. Dit willen wij graag samen met onze opdrachtgevers doen.