Logo
Keurmerk
Contact

Woningcorporatie / Prof. woningeigenaar

1Rgielabel.nl kan woningcorporaties (en overige professionele woningeigenaars) ondersteunen en faciliteren bij het labelen van de volledige woningvoorraad, mutatielabels of het labelen van woningen na renovatie. Tevens kan 1Rgielabel.nl adviseren bij het verduurzamen van de woningvoorraad middels maatwerkadviezen en opstellen van binnenmilieuprofielen. De volgende mogelijkheden biedt 1Rgielabel.nl:

Aangezien de grootte van woningcorporaties erg verschilt bieden wij diverse mogelijkheden aan:

 1. Opname en afmelden van energielabels op project- of mutatiebasis
  U heeft geen eigen EPA-adviseurs en wil het labelen uitbesteden aan een externe partij. 1Rgielabel.nl zorgt dat de woningvoorraad in zijn geheel wordt gelabeld, bij woningmutaties of na het uitvoeren van onderhoud. Alle EPA-data wordt aan u ter beschikking gesteld.

 2. Controle en afmelden van energielabels
  U heeft eigen EPA-adviseurs of zou eigen adviseurs in dienst willen hebben, maar bent als corporatie niet gecertificeerd. Het is dan mogelijk om enkel de energielabels af te melden via 1Rgielabel.nl. Ook kunnen wij uw epa-adviseurs opleiden en ondersteunen. EPA-data heeft u zelf in uw bezit.

 3. Maatwerkadvisering Energieprestatie
  Uw woningvoorraad is gelabeld. U vraagt zich af: Wat nu? Hoe kunnen wij ons bezit verduurzamen, hoe verbeteren wij de woningvoorraad? Hoe behouden we overzicht in verband met het Convenant en de wijzigingen van het woningwaarderingsstelsel (WWS)? Wij bieden naast het standaard maatwerkadvies een aantal varianten die speciaal ontwikkeld zijn voor woningcorporaties.

 4. Opstellen binnenmilieprofiel
  De focus bij woningbouw ligt met name op energiezuinigheid, wat bijvoorbeeld kan leiden tot luchtdichte woningen waar de binnenluchtkwaliteit te wensen overlaat. Het “Binnenmilieuprofiel Woningen” biedt een snelle methode om het binnenmilieu in kaart te brengen. Daardoor kunnen woningcorporaties gerichte verbetermaatregelen nemen. Energiebesparing, gezondheid en comfort dienen daarbij gelijk te wegen.

 5. Berekenen en adviseren Energieprestatie nieuwbouwprojecten
  Aangezien in de nabije toekomst ook energielabels verstrekt moeten worden bij oplevering van nieuwbouwwoningen is het logisch om voor het vervaardigen van de EPC-berekeningen, als ook voor het vervaardigen van het energielabel, eenzelfde partij te benaderen. 1Rgielabel.nl heeft ruime ervaring in het maken en beoordelen van EPC-berekeningen voor nieuwbouwwoningen. Wij voeren deze berekeningen dan ook uit voor diverse aannemers, architecten- en adviesbureaus. Hierbij nemen wij de alle aspecten, zoals energiebesparing, investering, opbrengst en praktische uitvoerbaarheid, mee in ons advies.

 6. Thermografisch onderzoek
  Met infraroodfoto’s kunnen de verschillen in temperatuur goed in beeld worden gebracht en daardoor kunnen problemen zoals vocht lekkage en koude-bruggen in de woning geanalyseerd worden. Ieder voorwerp straalt warmte uit. Die warmte kunnen wij zelf niet waarnemen, laat staan de verschillen in warmte. Een infrarood camera kan dat wel. Maken we een foto van een object met een infrarood camera, dan is dat een puntsgewijze weergave van die warmte-straling. Onze adviezen wordt compleet opgeleverd met fotorapportage inclusief analyserapport. 

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande mogelijkheden,of een combinatie daarvan, vraag dan naar onze accountmanager Richard de Beer. Telefonisch bereikbaar op 06-51236990.Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer