Tijdens Coronacrisis geen opnamen bewoonde woningen

Helaas heeft het Coronavirus zijn intrede gedaan in Nederland en heeft de overheid maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat het Coronavirus zich in zodanige mate verspreidt dat de ziekenhuizen de benodigde zorg niet meer kunnen verlenen en ook andere zorg overbelast raakt. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen in iedere geval duren tot en met dinsdag 19 mei 2020.

Geen opnamen Energie-Index/Energielabels in bewoonde woningen
De overheid adviseert iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven, indien mogelijk thuis te werken en alleen naar buiten te gaan als dat nodig is. Verder dient een afstand van 1,5 meter aangehouden te worden.

Het is in principe niet verboden om te gaan werken en dus woningopnamen uit te voeren. Echter zijn wij van mening dat wij niet het risico kunnen nemen om bewoners/huurders te besmetten of andersom dat onze medewerkers het risico lopen om besmet te raken. Daarom hebben wij besloten om tot en met dinsdag 19 mei 2020 geen woningopnamen meer in te plannen voor woningen in bewoonde toestand. Wij zijn namelijk van mening, net als diverse opdrachtgevers van ons, dat woningopnamen voor het vaststellen van een Energie-Index of Energielabel geen werkzaamheden zijn die noodzakelijk zijn tijdens deze coronacrisis. Het risico op verspreiding van het virus zou hierbij te groot zijn.

Tijdens de periode tot en met dinsdag 19 mei 2020 zullen we proberen om de opnamen die gepland stonden zo veel mogelijk voor te bereiden met de reeds aanwezige gegevens. Hierdoor kunnen we, na (gedeeltelijke) opheffing van de maatregelen, de geplande opnamen en de daarbij behorende Energie-Indexen/Energielabels snel vaststellen en aanleveren.

Wel opnamen mogelijk Energie-Index/Energielabels in onbewoonde woningen
Opnamen in onbewoonde woningen is nog wel mogelijk aangezien hierbij de richtlijnen van de overheid aangehouden kunnen worden zonder dat onze medewerkers of andere personen risico lopen op besmetting. De opnamen voeren wij dan ook nog steeds uit. Heeft u als woningcorporatie, projectontwikkelaar, woningbeheerder of bouwbedrijf woningen, appartementen en/of studio's die leeg staan en waar een Energie-Index of Energielabel voor bepaald moet worden, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u dan mogelijk snel van dienst zijn. Dit geldt eveneens indien woningen, appartementen en/of studio's binnenkort seriematig opgeleverd gaan worden voor verkoop of verhuur.